Działki pod inwestycje deweloperskie wielorodzinne

Działka (Pod zabudowę wielorodzinną) na sprzedaż
2 768 760 PLN , Pow. 7 691 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
7 691 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Zamość
Numer oferty:
M/363138
Cena za m2:
360 PLN
Tylko 179zl za 1 PUM.
Polecam dwie działki budowlane w Zamościu o łącznej powierzchni 7691m2 - powierzchnia zabudowy to 3845,5m2. Podstawowe przeznaczenie obu działek to zabudowa wielorodzinna wg istniejącego planu zagospodarowania. PUM ponad 15 000m2.
Obie działki są na planie prostokąta i graniczą ze sobą dłuższym bokiem. Posiadają dostęp do drogi. Wszystkie media w głównej ulicy. Teren wokół już został zagospodarowany na inne inwestycje deweloperskie.
Świetna lokalizacja. Nieruchomości znajdują się w spokojnej, bardzo zielonej okolicy, jednocześnie odległość od centrum miasta i Zamojskiej Starówki to zaledwie 1km.

Warunki zabudowy:

1. Teren oznaczony na planie symbolem 4.MW o przeznaczeniu:
- podstawowe pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną;
- towarzyszące pod zabudowę usługową.

2. Uzupełniający sposób zagospodarowania pod budynki gospodarcze, wiaty, dojścia, dojazdy, drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, zieleń urządzoną, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, sieci, urządzenia i budowle infrastruktury technicznej;

3. Realizacja usług wyłącznie w parterach budynków mieszkalnych.

4. Maksymalna wysokość:
- budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych na 15 m, lecz nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, pozostałych na 5 m,
- wiat na 5 m, budowli pozostałych na 15 m;

5. Maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej to 1,56, minimalna  0,05;

6. Powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% powierzchni działki budowlanej;

7. Minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej na 30%;

8. Dachy
* budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych:
- zielone,
- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu połaci od 15ºdo 45º,
- mansardowe o nachyleniu do 80°,
* dla pozostałej zabudowy:
- płaskie,
- zielone,
- dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym układzie połaci głównych i nachyleniu połaci od 15º do 45º;

9. Pokrycie dachów w tonacji czerni, czerwieni lub brązu:
-  płaskich dowolnym materiałem,
- dwuspadowych, wielospadowych, mansardowych dachówką lub materiałem o wyglądzie zbliżonym do dachówki;

Obowiązuje nakaz ujednolicenia kolorystyki i materiałów wykończeniowych wszystkich budynków w granicach jednej działki budowlanej lub zespołu działek.

Działki można podzielić na mniejsze o minimalnej powierzchni dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego 1500 m2 i minimalnej szerokości frontu działki dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego 15 m lub mniejsze m.in. dla sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej, dojść lub dojazdów, dróg wewnętrznych.

Obowiązuje nakaz zapewnienia minimalnej liczby miejsc do parkowania:
- 1,2 miejsca postojowego na 1 lokal mieszkalny,
- 1 miejsce postojowe na rozpoczęte 20 m2 powierzchni użytkowej usług, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden lokal użytkowy;

Realizacja miejsc do parkowania w formie:
- wydzielonych miejsc postojowych na powierzchni terenu,
- garaży wbudowanych w bryłę budynku

Zachęcam do kontaktu.
Agent odpowiedzialny za ofertę: Kamila Chwiejczak tel. +48 603 803 684

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Nieprawidłowy adres E-mail